Αιμοδοσία

Δύο φορές το ο Σύλλογος Μαμουλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας», οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία γραφεία του στη Μαμουλάδα.