Φυσικό Περιβάλλον

Το φυσικό περιβάλλον γύρω από το χωριό.